De projecten van Theaterfirma LINEA REKTA worden gerealiseerd door eigen opbrengsten uit ticketverkoop, financiering vanuit publieke en private fondsen, sponsoring, donaties en deelnemersgelden. Hieronder vind u een overzicht van het jaar 2018: