• Introtekst:

    Theaterfirma LINEA REKTA maakt actueel theater met de nieuwe generatie.

LINEA REKTA is een geëngageerd theatergezelschap dat actueel theater maakt met de nieuwe generatie. Vanuit onze standplaats Zwolle creëren wij fysieke muziektheaterproducties op locatie die gespeeld worden door jonge mensen. De dagelijkse leiding bestaat uit Jordi Kwakkel (artistiek leider en theatermaker), Annely Noeverman (zakelijk leider) en Anouk van Geffen (strategisch adviseur).

Uitgesproken
Wij zijn uitgesproken in onze voorstellingen, speelstijl, publiekswerking en samenwerkingen, omdat we geloven dat we zo de wereld kunnen veranderen. We nemen uitgesproken stelling door de verandering die we nastreven, direct en onmiskenbaar voor te stellen.

Tegelijkertijd is het van belang om naar elkaar te luisteren en het gesprek op te zoeken: open en eerlijk. Precies deze contradictie staat symbool voor de maatschappelijke positie die we innemen: uitgesproken en open in een samenleving vol tegenstrijdigheden.

De grote stromenoorlog laatste scenes 4
Missie

Het is onze missie om via theater het publiek een spiegel voor te houden, discussie aan te wakkeren en stelling te nemen om zo de wereld te transformeren tot een gelijkwaardige samenleving.

Hoofddoelstelling
Het bijdragen aan nieuw cultureel aanbod van, voor en in Zwolle en Oost- Nederland.

We brengen jonge mensen, professionals en publiek in contact met maatschappelijk relevante thema’s en vergroten de toegankelijkheid van theater op sociaal, financieel en artistiek vlak door ons Volkstheater.

Kernactiviteiten
Het produceren van eigen repertoire door de nieuwe generatie. Wij ontwikkelen en presenteren jaarlijks minimaal twee producties met in totaal tenminste 26 speelbeurten, hoofdzakelijk in Zwolle.

Oorspronkelijkheid
De inhoudelijke visie en werkwijze maken de Theaterfirma tot een unieke speler in het kunstenveld van (Oost) Nederland.

De combinatie van het manifest, het maken van nieuw repertoire, de thematieken en het structurele werken met jonge mensen als artistiek inhoudelijke keuze maken dat onze activiteiten zich duidelijk onderscheiden van het overige aanbod in de sector.

Voorbij de Heuvel Scenefoto s 98

Manifest
Ons werk kenmerkt zich door actuele thema’s, nieuw repertoire en filmische beeldtaal. We bouwen een totaalbeleving, waarin we ons publiek overweldigen, uitdagen en in beweging brengen. Al ons repertoire voldoet aan het manifest:

1. Iedere productie heeft een significante binding met de actualiteit 

2. Minimaal 50%van de cast bestaat uit jonge, niet professionele, acteurs

3. Producties bestaan uit nieuwe teksten en composities

4. Iedere productie draagt bij aan onze visie van Volkstheater 

5. We spelen producties op onbegrensde locaties

Visie
Wij geloven dat we met theater de wereld kunnen veranderen.
Verandering begint bij een idee, een nieuw perspectief, een voorstelbare gedachte. Die kunnen we met ons werk aanreiken. We tonen de samenleving zoals hij is, alsook de verandering die we nastreven.

In onze zoektocht naar een meer progressieve wereld, zullen we onophoudelijk de heersende norm moeten uitdagen. Omdat wij voelen dat het moet.

"We moeten kiezen voor de hoop, opdat structuren en systemen verbroken kunnen worden, door ideeën en acties die soms beginnen bij één persoon.

Want hoe conventioneel het systeem ook is; de hoop is altijd daar. Zolang er mensen zijn, kunnen ideeën zich verspreiden en is er hoop op de verandering die we nastreven. Uiteindelijk veranderen we tot een progressieve en gelijkwaardige samenleving. Dat is naïef, maar die naïviteit is nodig en allermoeilijkst. Daar vechten we voor:

De naïeve, bijna kinderlijke hoop die het onmogelijke mogelijk maakt.

- Jordi Kwakkel, artistiek leider LINEA REKTA

De naïeve, bijna kinderlijke hoop is onze hoofdmotor om geëngageerd theater te maken.

CTRL ALT PRIVACY 121

Hoe bestaan wij?
De projecten van Theaterfirma LINEA REKTA worden gerealiseerd door opbrengsten uit ticketverkoop, financiering vanuit publieke en private fondsen, sponsoring, donaties en deelnemersgelden. Via de pagina contact is onze jaarrekening in te zien.

SLUIT JE AAN

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste info over nieuwe voorstellingen, korting en extra’s!