Introtekst:

Theaterfirma LINEA REKTA richt zich op het maken van belangwekkend en actueel theater met de nieuwe generatie. Zij toont dat de wereld veranderbaar is.

Theaterfirma LINEA REKTA is een geëngageerd theatergezelschap in Oost-Nederland dat actueel theater maakt met de nieuwe generatie. Wij creëren fysieke muziektheaterproducties op locatie die gespeeld worden door jonge mensen en gemaakt door een nieuwe generatie theatermakers. 

LINEA REKTA hanteert een fysieke werkwijze en creëert nieuwe theaterteksten en nieuw gecomponeerde stukken. Volgens de Theaterfirma is nieuw materiaal het best in staat om de huidige tijdsgeest van repliek te voorzien en aan te tonen dat de wereld veranderbaar is.

De wereld is veranderbaar

De hang naar verandering is in onze ogen inherent aan de mens. De mens zal altijd op zoek zijn naar beweging, ontwikkeling en positieve veranderingen. In die zoektocht zal zij zich onophoudelijk moeten verhouden tot de zittende macht en de daarin besloten machtsstructuren.
We zouden kunnen stellen dat in die zoektocht niemand immuun is voor het machtsvacuüm, maar dan laten we ons leiden door angst. Doelbewust kiezen wij voor de hoop.  

“We zullen moeten hoop houden, opdat de herhalende geschiedenis ooit verbroken kan worden. Verbroken door de acties van soms één persoon. 

Hoe sterk het machtsvacuüm ook is en hoe hardnekkig de angst kan zijn die ons regeert; de hoop is altijd daar. Hoe klein en fragiel ook. Zolang er mensen zijn, is er hoop. Is er de mogelijkheid tot verregaande verandering en doorbreking van eeuwenoude structuren. 
Uiteindelijk komt men tot een volledig gelijkwaardige samenleving. Dat is de droom en het ideaal. Mijn droom en ideaal. Dat is naïef, maar die naïviteit is nodig. Daar vechten we voor, omdat wij voelen dat het moet, we eigenlijk niet durven, maar het toch doen. Zonder de naïviteit, het ideaal en de hoop is het gevecht niets waard. Zonder de naïeve, bijna kinderlijke hoop kunnen we beter direct stoppen en iets anders verzinnen.”

- Jordi Kwakkel, artistiek leider LINEA REKTA

De naïeve, bijna kinderlijke hoop is onze hoofdmotor om geëngageerd theater te maken.

MANIFEST

Dit is ons manifest: 

  1. DE WERELD IS VERANDERBAAR.   

  2. IEDERE VOORSTELLING HEEFT EEN SIGNIFICANTE BINDING MET DE ACTUALITEIT.

  3. DE HANDELING STAAT CENTRAAL BINNEN DE VOORSTELLING.

  4. WE WERKEN VANUIT HET LIJF.

  5. WE WERKEN BUITEN ONS EIGEN COMFORT. 

  6. VOORSTELLINGEN BESTAAN UIT NIEUW MATERIAAL. 

  7. VOORSTELLINGEN SPELEN OP TOEGANKELIJKE EN ONBEGRENSDE LOCATIES.   

HOE BESTAAN WIJ?

De projecten van Theaterfirma LINEA REKTA worden gerealiseerd door eigen opbrengsten uit ticketverkoop, financiering vanuit publieke en private fondsen, sponsoring, donaties en deelnemersgelden. Hieronder vind u een overzicht van het jaar 2020:

untitled infogr 53894770