Introtekst:

Theaterfirma LINEA REKTA is een nieuw theatergezelschap in Oost-Nederland en richt zich op het maken van belangwekkend en geëngageerd theater.

Daarbij kiest Theaterfirma LINEA REKTA doelbewust voor een verbinding met de nieuwe generatie theatermakers en jonge mensen; zij is ervan overtuigt dat de stem van deze generatie bijdraagt aan zowel het politiek/maatschappelijke debat als aan de kunstensector zelf.

Onze visie

Aan alle activiteiten van Theaterfirma LINEA REKTA liggen onderstaande fundamenten ten grondslag:

DE NAR

De nar was in de middeleeuwen één van de weinigen die kritiek kon hebben op het systeem, zonder dat hij gestraft werd. De woorden van de nar waren immers bedoeld als grap, toch? Theaterfirma LINEA REKTA is van mening dat het theater van nu de rol van de nar moet overnemen. Het voorhouden van de spiegel aan de maatschappij geldt als een eerste, maar zeer cruciale stap op weg naar verandering. Theaterfirma LINEA REKTA wil die verandering mede mogelijk maken en reflectie op de maatschappij afdwingen/stimuleren.

MY GENERATION

Wij geloven dat de wereld veranderbaar is en investeren in de nieuwe generatie. Het is de nieuwe generatie die kritiek moet uiten op de bestaande denkkaders. Het is de nieuwe generatie die de common sense zal uitdagen. Het is de nieuwe generatie die ervoor zal zorgen dat de wereld verandert en nimmer stagneert. Zij moeten zich collectief kunnen uitspreken en kunnen vormen tot authentieke denkers.

DE KARAVAAN

Theaterfirma LINEA REKTA laat zich graag inspireren door de vroegere circus karavaan. De karavaan is altijd in beweging. Beweging die staat voor ontmoeting en vooruitgang, een reis richting het nieuwe en nog onbekende. De karavaan trekt langs, verschijnt, verdwijnt, is voor even ‘the talk of town’en is voor altijd een collectieve ontmoeting.

LANGE ADEM

De ontwikkeling van de nieuwe generatie is op geen enkele manier incidenteel te noemen. Wij geloven in de lange adem. Wij geloven in duurzame en structurele investering om jonge mensen en nieuwe makers voor geruime tijd te ondersteunen in hun ontwikkeling.

SOLIDARITEIT

Boven alles is Theaterfirma LINEA REKTA van mening dat er moet worden geïnvesteerd in solidariteit. De huidige tijdsgeest doet een groot beroep op ons als individu. Theaterfirma LINEA REKTA is van mening dat we samen moeten komen, een WIJ moeten vormen en elkaar moeten ondersteunen. Het maken van theater zien wij als een proces waarin het collectief centraal staat. Alleen wanneer het collectief centraal staat kan er iets ontstaan wat het individuele kunnen overstijgt en resident is tegen de wispelturige tijdsgeest.

Hoe bestaan wij?

De projecten van Theaterfirma LINEA REKTA worden gerealiseerd door eigen opbrengsten uit ticketverkoop, financiering vanuit publieke en private fondsen, sponsoring, donaties en deelnemersgelden. Hieronder vind u een overzicht van het jaar 2019:

001001